ضرر راه درمان استفراغ درمان مو کودکان

ضرر: راه درمان استفراغ درمان مو کودکان آسپرین میتواند استفراغ همراه میگرن عفونت سردرد

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نمايندگان اتهام همراهي با مفسدان را از خود دور کنند

مبارزه با تخلفات اقتصادی جدی تر از هر لحظه دنبال می شود و جهت مسئولان ریشه کن کردن تخلفات به خاص در حوزه اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار هست، چنانکه به کوچکتری

نمايندگان اتهام همراهي با مفسدان را از خود دور کنند

نمايندگان اتهام همراهي با مفسدان را از خود دور کنند

عبارات مهم : ایران

مبارزه با تخلفات اقتصادی جدی تر از هر لحظه دنبال می شود و جهت مسئولان ریشه کن کردن تخلفات به خاص در حوزه اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار هست، چنانکه به کوچکترین خبر حتی گمانه راجع به تخلفات اقتصادی تصویر العمل هایی پررنگی نشان داده می شود. شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از جمله نهادهایی است که بعد از شروع شورای شهر پنجم بررسی پرونده های مالی آن در دستور کار قرار داده شد و این عنوان زمانی جدی تر شد که محمدعلی نجفی بر کرسی شهرداری نشست و از پرونده تخلفات دوران محمدباقر قالیباف در شهرداری روایت کرد.

نمايندگان اتهام همراهي با مفسدان را از خود دور کنند

اکنون بعضی مصر به تحقیق و تفحص از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند و البته مجلسیان و نهادهای مسئول پرونده نهادهای دیگر از جمله موسسات اعتباری را هم بررسی می کنند. در این راستا فرزانه ترکان عضو شورای مرکزی حزب عاملان و فعال سیاسی و اقتصادی با «آرمان» به گفت وگو پرداخته است که در ادامه می خوانید.

مجلس شورای اسلامی قرار است از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به خصوص پرونده های متفاوت مالی و اداری شهرداری دوران قالیباف تحقیق و تفحص کند. نظر شما به عنوان یک فعال حوزه اقتصادی و سیاسی راجع به ورود قوه تقنینی کشور که از اهم وظایف آن نظارت هست، به عنوان فسادها و پروندهای مدیریت پایتخت در دوران اصولگرایان چیست؟

اصلی ترین موضوعی که مردم در حال حاضر به آن توجه دارند، تصمیم جدی ارکان متفاوت کشور و مسئولان جهت مبارزه با فساد است و ممکن است فساد در هر نهاد و مکانی رخ دهد. مردم خواستار برخورد قاطع با پدیده فساد در دستگاه های متفاوت کشور هستند. یکی از دستگاه هایی که چند سالی است بحث تحقیق و تفحص از آن مطرح است شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوره مدیریت آقای قالیباف است که مردم تاکنون فقط اخباری مبنی بر انجام تحقیق و تفحص شنیده اند و اسنادی هم از تخلفات آن دوران به افکار عمومی ارائه شده است هست، ولی متاسفانه تاکنون هیچ اقدام موثر و قابل توجهی مبنی بر برخورد با تخلفات را شاهد نبودیم.

مبارزه با تخلفات اقتصادی جدی تر از هر لحظه دنبال می شود و جهت مسئولان ریشه کن کردن تخلفات به خاص در حوزه اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار هست، چنانکه به کوچکتری

طرح تحقیق و تفحص از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران یک بار در مجلس مطرح شد ولی رأی نیاورد. اعتقاد دارم هر نهاد تصمیم گیر و نظارتی چه مجلس و چه شورای شهر، می تواند به این عنوان با قاطعیت ورود پیدا کند و این قاطعیت را به دستگاه قضائی مبنی بر برخورد با فساد انتقال یافته کند. باید همه بدانند که دستگاه های ناظری که افراد آن منتخبان مردم هستند خواهان برخورد با فساد هستند. مجلس شورای اسلامی به علت جایگاهی که دارد می تواند در این مورد عملکرد بهتر و موثرتری داشته باشد و می تواند اطمینان خاطری به آحاد مردم بدهد که نمایندگان آنها در «خانه ملت» در برخورد با مفاسد جدی هستند، کمر همت جهت احقاق حق مردم بسته اند و در برابر پایمال شدن حقوق ملت ساکت نمی نشینند.

با توجه به سبقه ای که از پرهیز نهادهای مسئول در بررسی پرونده شهرداری عنوان کردید تصور می کنید این بار مجلس عزم خود را جهت تحقیق و تفحص از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جزم کرده است یا قصد دارد یک کار نمایشی را انجام دهد تا به افکار عمومی این خبر را ارسال کند که می خواهد در برابر فساد ایستادگی کند و قصد افشای اسناد مربوط به دوران شهرداری قالیباف را دارد. به طور کلی از نگاه شما، انگیزه از سوی نمایندگان مجلس جهت تحقیق و تفحص از شهرداری در دورانی که آقای قالیباف شهردار بود، وجود دارد؟

امیدوارم که این بار نمایندگان مجلس رو سفید باشند، بتوانند با اکثریت قاطع به انجام تحقیق و تفحص از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران رأی بدهند و به افکار عمومی ثابت کنند در این کار جدی و مصمم هستند. واقعیت این است که مجلس وقت کمی جهت انجام کارهایی از این دست دارد. در چنین شرایطی تتمه ای از اعتماد مردم به گروهی که با عنوان «لیست امید» وارد مجلس شده است اند باقی مانده است که این گروه با اکثریت رأی مردم راهی پارلمان شدند بنابراین شاید جهت نمایندگانی که با عنوان لیست امید وارد بهارستان شدند، این تحقیق و تفحص از شهرداری آخرین فرصتی باشد که بتواند اعتماد عمومی را به نمایندگان بازگرداند. متاسفانه در بعضی از موارد شاهدیم که عده ای از نمایندگان مجلس که البته امیدواریم در اقلیت باشند، به خاطر منافع شخصی به انجام این طرح یا طرح های تحقیق و تفحص از دستگاه های متفاوت رضایت ندارند و به انجام آن رأی نمی دهند.

نمايندگان اتهام همراهي با مفسدان را از خود دور کنند

نمایندگان باید ثابت کنند که سخنانی مبنی بر همراهی یا همکاری آنها با مفسدان اقتصادی در حد شایعه است و در چنین بزنگاه هایی پاکدستی خود را به اثبات برسانند. مجلس نباید در برخورد با فساد محافظه کاری کند و حتی از شایعاتی مبنی بر اینکه ورود آنها به برخورد با فساد ممکن است جهت دوره بعد دچار مسئله شوند، بیمی نداشته باشند. نمایندگان مجلس جهت اثبات وفاداری خود به ملت و جهت از بین بردن شائبه ها و همراه نشان دادن خود با افکار عمومی در تصویب طرح های تحقیق و تفحص و پیگیری حدی مفاسد کوشا باشند. نمایندگان مجلس باید نشان بدهند که بحق در چنین جایگاهی حضور دارند، «دست پاک» و سردمدار مقابله با فساد هستند.

برخی نمایندگان مدعی هستند که آقای افشانی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با ورود مجلس به بحث تحقیق و تفحص از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مخالف است و این کار را جزئی از وظایف شورای شهر قلمداد می کنند، یعنی اولویتی جهت آن قائل نیستند. ورود به چنین پرونده کلانی که یک رقم آن بدهی بالغ بر 52هزار میلیارد تومانی مجموعه شهرداری هست، در توان و حوزه نظارتی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست؟

قطعا شورای شهر باید به این پرونده ورود کند ولی شورای شهر از توان قانونی و نظارتی که مجلس دارد، بی بهره هست. دلیلش هم این است که قوه مقننه با ورود و تحقیق در پرونده های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران می تواند دستگاه قضائی را مجاب کند که چنین طرحی را پیگیری کند و اگر مفسده ای هم است با آن برخورد کنند. قطعا اقدام قوه مقننه به علت برابری قانونی اش با قوه قضائیه می تواند مستحکم تر و کارآتر از شورای شهر باشد. علی رغم نظر شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتقاد دارم اگر مجلس وارد این عنوان شود می تواند کلیت کار را خیلی بهتر و کامل تر پیگیری کند.

مبارزه با تخلفات اقتصادی جدی تر از هر لحظه دنبال می شود و جهت مسئولان ریشه کن کردن تخلفات به خاص در حوزه اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار هست، چنانکه به کوچکتری

به اعتقاد شما با روی کار آمدن شورای شهر تازه و گزینش آقای نجفی و سپس آقای افشانی به عنوان شهردار تهران، آیا عزمی جدی و عملی جهت برخورد با فساد در مجموعه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران که میراث 12ساله مدیریت اصولگرایان و تیم قالیباف است را شاهد خواهیم بود؟

بله؛ خوشبختانه به عزم جدی شورا و شهرداری جهت مبارزه با فساد امیدوار هستم. با سنگ بنای خوبی که آقای نجفی و همکارانشان گذاشتند مبارزه با فساد در شهرداری به صورت جدی شروع شد و بعد از آن هم آقای افشانی در مقام شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با کمک تیم آقای نجفی عزم جدی جهت مبارزه با فساد دارند و مهم تر از آن به دنبال شفافیت هستند. اصل عنوان این است که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به سمت شفافیت در قراردادها، پرداخت ها و پرسشها مالی حرکت کند.

نمايندگان اتهام همراهي با مفسدان را از خود دور کنند

اگر همه قراردادها، مزایده ها و مناقصه ها، برداشت ها و پرداخت های شهرداری به شکل الکترونیکی باشد و در اختیار شهروندان قرار بگیرد، قطعا فسادها، جریانات و معامله های پشت پرده رخ نخواهد داد. توصیه مهم دیگر توجه جدی به رسانه ها و مطبوعات در این زمینه است که باید به آنها آزادی عمل بیشتری در کنکاش امور داده شود یعنی باید اجازه داد رسانه ها خیلی راحت و روشن وارد ریز پرسشها شوند تا به شفافیت کارها نظارت داشته باشند. در کشورهای پیشرفته ای که در مقابله با فساد و بحث شفافیت موفق بوده اند، رسانه ها آزادی عمل زیادی داشتند، بدون ملاحظه در جریان امور قرار می گرفتند و پرسشها را با افکار عمومی در میان می گذاشتند. مخفی کاری و عدم شفافیت باعث می شود راه جهت انجام انواع مفاسد باز شود.

یکی از پرسشها شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قضیه ساخت و ساز «مال ها» و مراکز تجاری بزرگ هست. از جمله مال واقع در نزدیکی پارک نیاوران یا مرکز تجاری مشهور ولنجک و «ایران مال»که هر کدام به نوعی دارای تخلفات عمده شهرسازی بوده اند. ساخت بی رویه این مال ها چقدر در بسط فساد در دوره مدیریت سابق شهری نقش داشته است؟

در جریان ریز پرونده های این مال ها و مراکز تجاری قرار ندارم ولی مغایرت هایی که ساخت این مراکز با بافت شهری و مناطق متفاوت شهر دارد نشان می دهد که به طور قطع تخلفاتی روی داده هست. اگر در یک معبر باریکی مرکز خرید بزرگی ساخته شده، باعث گره خوردن ترافیک یک منطقه شده است است و رفت و آمد مردم را با مشکلاتی مواجه ساخته، این امر نشان دهنده تخلفات کوچک و بزرگی است که نشان دهنده دست های پشت پرده و متخلف هست. ما این پرسشها را فقط با مراکز خرید نداریم بلکه با تراکم های فراوانی رو به رو هستیم که به عنوان نمونه در یک کوچه یا معبر باریک اجازه ساخت و سازهای بی ضابطه داده شده است است که به لحاظ ساختار شهری دارای اشتباهات عمده ای هست. یا در بحث ویلا-باغ ها که قرار بود در حد محدودی مجوز صادر شود که متاسفانه شاهد بودیم باغ های مناطق شمالی شهر را تخریب کردند و تراکم فروشی انجام شد. باید پشت پرده این کارها آشکار شده است و متخلفان شناسایی شوند.

مجلس در بحث تحقیق و تفحص باید تمرکز خود را معطوف به آمار، ارقام و پرونده های مالی و قراردادها کند یا افراد ذی نفع و عامل در ایجاد این مفاسد را باید مواخذه کرده و بررسی های خود را متوجه آنها کند؟

تصور می کنم ابتدا باید راجع به شفافیت پرونده ها و بحث شفافیت مالی تحقیق صورت پذیرد، آیا که بعد از آن، به تدریج پرونده اشخاصی هم که در فسادهای مالی دست داشتند، رو خواهد شد. فسادها که به وسیله رایانه ها انجام نگرفته است بلکه به وسیله افرادی صورت گرفته که در پرونده ها و قراردادها نقش داشته و زد و بندهایی را داشته اند. این اشخاص حق الناس را رعایت نکرده اند و باعث تضییع حقوق افراد سالم و پاکدست و همچنین از بین بردن بیت المال شده است اند.

دولت در این میان چه نقشی دارد، یعنی در زمینه ایجاد و بسط شفافیت در شهرداری ها از یکسو و تسهیل کار تحقیق و تفحص مجلس از سوی دیگر چه کاری باید انجام دهد تا به افشا شدن هرچه زیاد مفاسد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران کمک کند؟

دولت می تواند با تنظیم لوایحی در ابعاد گوناگون و ارجاع آن به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، دستگاه های تابع خود را به سمت دولت الکترونیک سوق دهد و آنها را مجاب کند که بحث شفافیت در تمام امور خود را به طور جد پیگیری کنند. شاهد بودیم که در ادارات حساسی مثل اداره مالیات، زیاد امور به صورت دستی و کاغذی انجام می شد البته چند سالی است که امور مالیاتی کشور الکترونیک شده است و تقریبا می توان بر آن نظارت صحیحی انجام داد. اگر امور این چنینی قائم به افراد و دست نوشته های آنها باشد و کارمندان و مدیران را مجاب به امضا فروشی کند، قطعا فساد ابعاد بسیاری به خود می گیرد که تاکنون هم وسعت آن ناشی از چنین خلأهایی بوده است طبیعی است در چنین شرایطی باید دولت الکترونیک در تمام بخش ها فعال باشد و روش های از‌بین‌برده‌شده شده است قدیمی از بین بردن شود. دولت و وزارتخانه ها موظفند لوایح شفافیت زا و اصلاح روندهای سالم اداری را تهیه کرده به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند و مصوباتی را در جهت شفافیت ساختارهای اداری از مجلس دریافت کنند تا دیگر مدیر یا کارمندی نتواند با فروش امضای خود ارگانی را آلوده کند.

در وزارت مسکن و شهرسازی یا در وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت ترخیص و ورود و خروج و ثبت سفارشات شاهد فساد و رفتارهای ناسالم اداری هستیم که اگر دولت الکترونیک گسترش پیدا کند، تمام امور اداری براق و آشکار در اختیار رسانه ها و افکار عمومی باشد، بسیاری از پرسشها و فسادها رخ نخواهد داد بنابراین باید ساختارها عوض کردن کنند. جهت این نیاز به آن است که پوسته و بدنه دولت ترمیم شود. مدیران و مسئولان باید خوش فکر، جوان و با نبوغ و ایده های نو به میدان بیایند. دولت باید از پوسته مدیریت های قدیمی خارج شود. اکنون با وزرا و مدیرانی رو به رو هستیم که 30 سال است در این ساختار قدیمی مدیریتی کشور مانده اند. در کشورهای پیشرفته مدیران هرچه که بلد هستند را طی پنج یا شش سال ارائه می دهند، کنار می روند و صندلی را جهت مدیران جوان تر و خوشفکرتر خالی می کنند. جهت مثال شاهدیم وزیر ارتباطات با وجود تمام مخالفت ها و مسائل، نوآوری ها و اقداماتی را انجام داده است که در وزارتخانه های دیگر شاهد چنین مواردی نیستیم.

درباره انتصاب ها در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و عدم به کارگیری جوانان و نیروهای خوشفکر هم ایراداتی وارد شده است هست. شما انتصاب های آقای افشانی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

چون نسبت به اشخاص انتصابی شناختی ندارم، بنابراین نمی توانم اظهارنظری داشته باشم ولی یک توصیه کلی را بیان می کنم و آن اینکه اگر در هر وزارتخانه، نهاد یا شهرداری، شرایط انتصاب افراد را بنویسیم و سوابق، سن، تحصیلات، توانمندی ها، تجربیات و… را فهرست کنیم، آن وقت در گزینش افراد می توان با شفافیت و دقت عمل کرد. اگر فردی از 10 توصیه مثبت 8 مورد را دارا بود، می توان آن گزینش را معقول و مناسب تشخیص داد ولی به علت اینکه در دستگاه های متفاوت کشور چنین سیستمی وجود ندارد، شاهد گزینش ها و انتصاب های نادرستی هستیم که همین امر باعث رابطه بازی ها و فامیل بازی ها در عرصه مدیریت کشور شده است هست. اگر شرایط و شاخصه های مدیریتی اشخاص فهرست شود و مدیران ارشد و وزرا ملزم به رعایت این امر باشند، دیگر شاهد بحران ها، حرف و حدیث ها در عرصه گزینش و انتصاب مدیران و معاونان دستگاه های اجرایی و خدمت رسان نخواهیم بود.

بحث دیگری که مطرح است قانون منع به کارگیری بازنشستگان در عرصه مدیریت کشور هست. جهت مثال بالغ بر 100 شهردار کشور ظاهرا مشمول بر این قانون خواهند شد. با توجه به اینکه طی 10 ماه گذشته دو شهردار جهت پایتخت از سوی شورای شهر گزینش شده است هست، قرار باشد افشانی هم نباشد، اوضاع در شهر به چه سمتی خواهد رفت؟

با رفتن آقای نجفی نخستین آسیب به شهر وارد شد. امیدوار بودیم با توجه به اشرافی که آقای دکتر نجفی بر شهر به دست آورده بود، ماندگار باشد. طبیعی است که جابه جایی های مکرر به مدیریت شهر آسیب خواهد زد ولی با اصل طرح مبنی بر عدم به کارگیری بازنشستگان در مدیریت ها موافقم. ولی دراین عنوان یک اشکال وجود دارد؛ بعضی بازنشستگان که باید محل خدمت را ترک کنند، مدعی می شوند جایگزین لایقی جهت آنها وجود ندارد که البته درست می گویند، آیا که این مردها هر لحظه کارها را منوط به خودشان کرده اند. هنوز بعد از گذشت 40 سال بعد از انقلاب یاد نگرفتیم در کنار یک مدیر باتجربه ای یک معاون جوان قرار دهیم که کار یاد بگیرد. مدیرپروری نکرده ایم دچار یک خلأ بزرگی بین مدیران با سابقه و کادرهای جوان تر شده است ایم ولی بهتر است نیروهای جوان تر به میدان بیایند و آنها هم یاد بگیرند که در کنار خود از اتاق های فکر و مشاوران متخصص و با تجربه استفاده کنند. در تمام دنیا از مدیران باتجربه و بازنشسته به عنوان مشاور استفاده می شود که در کنار مدیران جوان باشند و امور را به سامان برسانند.

حدود 10 ماه است که شورای شهر پنجم و مدیریت شهری تازه روی کار آمده هست. این احساس را دارید که در عرصه مدیریت و حال و هوای پایتخت هوایی دیگر وزیدن گرفته است؟

توسط مردم و شهروندان پایتخت که هنوز چیزی احساس نشده هست. شاید برنامه ریزی هایی صورت گرفته باشد ولی خیلی این تغییرات ملموس نبوده هست. بنده قبلا نکاتی را به بعضی از اعضای شورای شهر گوشزد کرده ام که شورا باید به فکر برطرف 3 مسئله مهم شهر باشد یا 3 اولویت مهم را مدنظر قرار دهد که مشمول بر آلودگی هوا، حمل و نقل و کودکان کار می شود و باید این 3 مورد را در اولویت قرار دهد. اگر بر فرض آلودگی هوا و حمل و نقل را شاخص قرار دهند آن وقت در تعیین بودجه شهر به این موارد و مسئله عمده پایتخت توجه خاص ای خواهد شد. مدیران شهری باید اولویت پرسشها شهر را بسنجند. شهردار فعلی اگر بخواهد جهت همه کارها و پروژه های خود اولویت در نظر بگیرد و بودجه تعیین کند، قطعا جهت بحث حمل و نقل و آلودگی هوا بودجه چندانی نخواهد ماند ولی با شهامت بگویند که 80 درصد بودجه شهر را به حمل و نقل تخصیص داده شده است خواهند داد و واگن جهت مترو یا اتوبوس خواهند خرید تا از درد مردم در حمل و نقل شهری کاسته شود. مردم واقعا در بعضی ایستگاه های مترو زجر می کشند و به مشکل و مشقت جابه جا می شوند.

کاش مدیران شهری در ایستگاه های شلوغ مترو بین مردم باشند تا بفهمند مردم هر روز چه رنجی می کشند بنابراین با خرید واگن های زیاد و اضافه کردن و توسعه خطوط مترو می توان به نحو شایسته تری به شهروندان خدمت رسانی کنند. سخن گفتن و ابراز همدردی با پرسشها مردم به تنهایی دردی را دوا نخواهد کرد. کارنامه مثبت شهردار فعلی پایتخت کشور عزیزمان ایران منوط به عملکرد موفق اش در حوزه حمل و نقل هست. اگر این عنوان حل شود خود به خود معضل آلودگی هوا هم حل خواهد شد.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | شهرداری | شورای شهر | هوای پایتخت | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz